Sanskar Law College

Sanskar Law College

Address: Sanskar Law College
Kaserua Kala, Sahson
Allahabad – 211 002
Uttar Pradesh
Email.id:info@sanskarlawcollege.in

Prayag Citizen Law College

Prayag Citizen Law College

Address:
Prayag Citizen Law College
Sirhar, Meja,
Allahabad – 212 302
Uttar Pradesh

Phone:+(91)-9453927274

G Singh Law College

G Singh Law College

Address:
G Singh Law College
Kaseruaa Khurd, Sahson,
Allahabad – 211 002
Uttar Pradesh
Phone: +91-532-2288544
Email: info@gsinghlawcollege.ac.in
Website: http://www.gsinghlawcollege.ac.in

Faculty of Law Allahabad University

Faculty of Law Allahabad University

Address:Faculty of Law Allahabad University
Faculty of Law Allahabad University
Allahabad University
Allahabad – 211 002
Uttar Pradesh
Phone: +91-532-2608157
Website: http://www.allduniv.ac.in

Faculty of Law Allahabad University is full service Law School College

Atibal Singh Vidhi Mahavidyalaya

Atibal Singh Vidhi Mahavidyalaya

Address:
Atibal Singh Vidhi Mahavidyalaya
Sinki Kalan
Meja
Allahabad Uttar Pradesh
Email: president@asaraallahabad.org
Website: http://www.asaraallahabad.org
Phone:+(91)-532-2400295