Baldeo Shri Dhar Law College

Baldeo Shri Dhar Law College

Address:-

Baldeo Shri Dhar Law College
Bhawaraha (Pandeypur Radhe)
Ghazipur – 233 308
Uttar Pradesh

 

Kisan Vidhi Mahavidyalaya

Kisan Vidhi Mahavidyalaya

Address:
Kisan Vidhi Mahavidyalaya
Mudiyari
Jakhanian
Ghazipur Uttar Pradesh
Website: http://www.kisanlawcollege.org