Loading...

Y K Kumaraswamy vs Secretary To Government … on 30 July, 2009

Karnataka High Court
Y K Kumaraswamy vs Secretary To Government … on 30 July, 2009
Author: K.L.Manjunath And Malimath

fiiis WA FILED ms 4 :3? “ms KAR:’aiATfixKA HIGH
* r::,:A;;a:2,T*;¥r.:r PRAYIM3 m 551* Asmz THE 99.9512 msssp IN
% .’}-‘WE wax? PETI’:’IG§’si wa.2953x2aes warm 25/92/2935,.
7

j’Tfr~§iS £33-‘Or’, MA?é3U?iAT%%.3. DEUVERED THE FOLLG’v*v’E?%iG:-

NM

pm

me THE HIGH Cam? :3? 5<Aa:«:A"rAi<,;=.. AT aANG;§;.::%7R};:%V%%%j'-kV&:< R
DATED THIS THE 30?" DAY GF JULY 283:?' "
?RESEfiT: «w~%%t %i : k

THE i~«zafi'5z.a MR. JUSTECE a<;L.,;vé;é%:§3v:€Af§H%~'#.
;~~v
THE E-¥Gf€'5§_E Essa. 3;:sn§.E–:éav':nss3As.i:4::a*H

WA. Na. 363%}? 29%; (:':;':'£s%}% ,
ggmgmz u %

':*;<;<<urv1A3.,«?:s'e'a€é'§%v*9r ,
ffifa LATE %ae:a.;;S%%i£'éz5« 3Q3S;AGE'Bw.;?KBG»iiT 51 WARS
TE$'at:fHERi'$ 31355? wsmmpua
'T'ELi§\?fi}.ig3 R"TAW§§,,§§<i.A?V3ARA3,¢s.fi?£GAR 3zsTazcT
% Apnsmxm-r
(3? R.:x;A;3:«3m*sRA%%azT;z:K, saw.)
Arm: %
:. $ECR'';"TAR':'~"i'fi £3.EFARTi’v1E?~5’F 0?
LA;a:§:>uz’a. iv? 5 saiiwzrssa, BANQALGRE-556 am
A % LA3cua.%3§FzcEa Am Cx’I3é’*-a’CILIATIOi’~i OFFICER
as-i§::éAaA:}:i;aTs;aR sr¢zszoN,cHAMARA3:~:AGAR
% ._ _ A. Rgspounrsms
{A:a%*s: szvsfsf. A, ’53. VI3A'”z’Fs,AGi&}

THEE”: WRIT APPEAL £8 €ZGi’~”zENG GN FGR HEAREFGG

«V

i:– ;§a”::Sséfi Aw €ézr:駧iat§éi1 Gffiéer fiaiéé 3a»2:–2w4

j§f3VS:’§&*é ii’: ‘i?’v’.§-‘*. fix}, 2§S3f2Gfi5′ fiétéfi’ 25-G2-2565 is} 3%

fifiééfiéé,

fétéiifzf cazf suifi Féiififf emf flvfi exarriiiiaiifm ifié
refer ii-19 matter tea the iaifififii’ Céurt :::ar T” ‘
G€’:”\v’éi”‘i’:i’r’3E:’.’i’:i is satégfiectf that it is 3 ‘
ifie

Cfifiiiiiéiifirié Gffiééi’ has fi’§i’-J-‘:€?~’.’;-5» $5

a rsfiéiia r:’%:– ._i<*;a_: %'é'asch

the Laban? mart éswéiéirzg' ;;';–"§.ec'»:%c'i»:%::V-«.§3..'(~i:)"'ij-..'.'I'_) fin' €%=se:A';x'%€'i.

3. “§”i3@ref:::r§*.~, we “:’f.s”‘i_*”§” sf s:;g;’*;*iA,A\§\/’c::ir.%::vV..:V§*:ai tfié tfiai

iéw Cfifitfiiafiéfi Qw_?Tf4i’ii’§;€é,i*.’éS ‘is fizgé ‘iéar ea’ Sifiéie iucfiujje

wiihaut éX&i’fi§i’§§§1§.:::E ¥’1,!é.v?é§;é3 ‘ii§§’3i’§i’i;:fi irsyrégaré ice fie éuiy sf

tefifié éf Séttiafi :2 «if the ACE, has

‘ «-

iha fiénciiégéviieé销.;i’a~?’?§*§Vr:e3:’V:§:,

réjeciefi %%*”:-3′-;~.wr”i–*:t getiiicfi ‘¥’%2__ér ,

3.’

iii

(:3?

2. ,–?¥=¢~.A—3 av-

: am.:w&u_c::”a

‘é’aa ér*fié:r 5′? tfié iearrzéé Sing?

é’i–.a;sifi-if

V’1’é”_’;’fv%*f:__:”e’éfééuit, time: fiéiiiiéfi is afifiéwéfi’. me fiffiéf

I

f”;§§fi§X?i.f$-5;if”! fii¥’fif.’fi§’i§ fhé arsixéfiarzt fie: égfififééfifi tifie

i.:é é:§c>é:§*”i’;.*::é”is2*t, is fiéféfir? saasfiati. Cesfiééizuefztfy, iizé erfier

0

A éirécfien is iSSi.£éi§’ is tfié G£”3’v”éFfifi’:&i'”ai ii:

59″

“.145
._fi§§ ”

[amt éasé, witiwui fa§iaw$°fi§”–._£%:é ‘s3%r:ée,A.

Céfifiifiéf thee ragséri cf tfié Csfmciiiatiéfi Gfiéer afjii
examifiisié the same if} iaiéé éififiii fir: &E”.¢f.éi”*fi3i'”¥€,’é.f”WV§%§i: ”
under SEE-fiééiiéfi {5} 6:?’ Séfiféfifl ii:
fiéfiéfi sin’ ffieur i”!'”‘:Cii”fif’i§ frém we éafé fi%’iféfi’.é§fif
fiiifi crééi”. A __ ‘
Iudqé

fudge

WW1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. More Information